Online Meetings

כל הקישורים לקבוצות א.א. אונליין בתקופת קורונה​

קישור הצטרפות לפגישות ב-ZOOM של קבוצת א.א ארצית "ענווה" (תל-אביב)

בוקר – ימי ראשון עד שישי – הנושא : "הרהורים יומיים" התחלה בשעה – 10:00

ערב – ימים ראשון עד שישי – הנושא : ספרת AA התחלה בשעה – 20:00

בוקר שבת – הנושא : "הרהורים יומיים" התחלה בשעה – 12:00

ערב שבת – דובר התחלה בשעה – 20:00

החדר נפתח כ – 10 דקות לפני הפגישה. מספר פגישה בזום : 3733862572​