פגישות און ליין

כל הקישורים לקבוצות א.א. אונליין ​

קישור הצטרפות לפגישות ב-ZOOM של קבוצת א.א ארצית "ענווה"

בוקר – ימי ראשון עד שישי – הנושא : "הרהורים יומיים" התחלה בשעה – 11:00

ערב – ימים ראשון עד שישי – הנושא : ספרת AA התחלה בשעה – 21:00

ליל שבת: 21:30

בוקר שבת : התחלה בשעה – 12:00

מוצאי שבת - פגישת דובר, התחלה בשעה – 21:00

החדר נפתח 15 דקות לפני הפגישה.