9.06

לחיות כאן ועכשיו

תחילה אנו מנסים לחיות כאן ועכשיו רק כדי להישאר מפוכחים, וזה עובד. לאחר שהרעיון הופך לחלק מחשיבתנו, אנו מגלים שלחיות במקטעים של 24 שעות זו דרך יעילה ומספקת לטיפול גם בעניינים רבים אחרים.
לחיות בפיכחון, עמ׳ 7

״רק להיום״. מבחינתו של חבר חדש סיסמה זו וסיסמאות אחרות של .A.A עלולות להישמע מגוחכות. אבל סיסמאות אלה של תכנית .A.A יכולות להפוך לחבל הצלה ברגעי מצוקה. כל יום יכול להיות כמו ורד, הנפרשׂ בהתאם לתכניתו של כוח גדול ממני עצמי. על תכניתי להיות שתולה במקום הנכון, וכן יהיה עליי לטפח אותה, להזין אותה ולהגן עליה מפני מחלות. השתילה שלי תחייב אורך רוח, ויהיה עליי להבין שפרחים אחדים יהיו מושלמים יותר מאחרים. כל שלב בפרישׂת עלי הכותרת עשוי להביא אִתוֹ עונג והשתאות אם איני מתערב ואיני נותן לציפיות שלי לגבור על קבלתי את המצב כפי שהוא - ואז מגיעה שלווה.