17.01

חֶרֶש בא האושר

"הבעיה אתנו, האלכוהוליסטים, היתה זאת: דרשנו שהעולם ייתן לנו אושר ושקט נפשי, בדיוק בסדר שבו רצינו להשיג אותם – בנתיב האלכוהול. ולא הצלחנו בכך. אבל כאשר אנחנו מקדישים זמן לגלות כמה עקרונות רוחניים, מתוודעים אליהם ואחר כך מיישמים אותם, אנו אכן זוכים לאושר ולשלוות נפש... נראה שישנם כללים שעליהם עלינו להקפיד, אבל האושר והשקט הנפשי הם כאן תמיד, פתוחים וחופשיים לכל."
ד"ר בוב וותיקי .A.A, עמ' 308

פשטותה של תכנית .A.A מלמדת אותי שאושר אינו דבר שאני יכול "לתבוע". הוא מתגנב אליי חרישית בעודי משרת אחרים. בהושיטי יד לחבר החדש או לאדם שמעד, אני מגלה שפיכחוני שלי נטען מחדש באסירות תודה ובאושר שאין לתאר במילים.