13.07

ענווה היא מתנה

כל עוד סמכנו בראש ובראשונה על עצמנו, לא באה בחשבון תלות אמיתית בכוח עליון. המרכיב הבסיסי של ענווה - הרצון לבקש ולעשות את רצון האלוהים - היה חסר.
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ׳ 72

כשבאתי לראשונה ל-.A.A רציתי למצוא משהו מאותה איכות חמקמקה המכונה ענווה. לא הבנתי שאני מחפש אחר ענווה רק משום שחשבתי שתעזור לי להשיג את מה שרציתי, ושהייתי נכון לפעול למען מישהו אחר, אם חשבתי שאלוהים יגמול לי על כך בדרך זו או אחרת. היום אני מנסה לזכור, שהאנשים שאני פוגש במהלך היום קרובים לאלוהים ממש כפי שאני אהיה קרוב אליו, כל עוד אני על פני האדמה. עליי להתפלל לדעת את רצונו של אלוהים היום ולראות כיצד יוכל הניסיון שרכשתי בנוגע לתקווה ולכאב להיות לעזר לאחרים. אם אוכל לעשות זאת, לא אצטרך לחפש ענווה - היא כבר מצאה אותי.