1.02

המטרה: שפיות

"... הצעד השני החל לחדור לחיי בעדינות ובהדרגה רבה. איני יכול לומר באיזה יום או באיזה מעמד הגעתי לאמונה בכוח גדול ממני, אך אין ספק שאמונה זאת קיימת בי היום."
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ' 27

"הגעתי לאמונה!" נתתי מס שפתיים לאמונתי כשהתחשק לי, או כשחשבתי שזה ייראה טוב. לא באמת סמכתי על אלוהים. לא האמנתי שאכפת לו ממני. המשכתי לנסות לשנות דברים שלא יכולתי לשנות. בהדרגה ובחוסר רצון התחלתי להיכנע ולומר: "אתה הנך כל-יכול, דְאַג לזה אתה". והוא עשה זאת. התחלתי לקבל תשובות לבעיותיי העמוקות ביותר, לפעמים בנסיבות המוזרות ביותר: בשעת הנהיגה לעבודה, בארוחת הצהריים או כאשר הייתי שקוע בשינה עמוקה. הבנתי שלא אני הגיתי פתרונות אלה – כוח גדול ממני נתן לי אותם. הגעתי לאמונה.