21.01

לשרת את אָחִי

החבר אינו פונה אל החבר החדש מעמדת כוח, אלא ברוח של ענווה וחולשה.
אלכוהוליסטים אנונימיים בבגרותו, עמ' 279

עם חלוף הימים ב-.A.A אני מבקש מאלוהים שיכוון את מחשבותיי ואת מילותיי. במלאכה מתמשכת זו, של נטילת חלק באחוותנו, יש בידי הזדמנויות רבות לדבר. לכן לעתים קרובות אני מבקש מאלוהים לעזור לי להשגיח על מחשבותיי ומילותיי, כך שישקפו היטב ובנאמנות את תכניתנו; למקד שוב את שאיפותיי כך שאבקש את הדרכתו; לעזור לי להיות באמת ובתמים ידידותי ואוהב, עוזר ומרפא, ועדיין להיות תמיד מלא ענווה, וללא שמץ של יוהרה. בהחלט ייתכן שאצטרך להתמודד היום עם גישות או התבטאויות בלתי נעימות – האופייניות לאלכוהוליסט שעודנו סובל. אם זה יקרה, אקח לעצמי רגע להתמקד באלוהים, כך שאוכל להגיב בשלווה, מתוך עוצמה וברגישות.