17.04

אהבה ופחד כניגודים

כל הפגמים הללו יוצרים פחד, שהוא עצמו מקור להפרעה ולמצוקה נפשית.
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ׳ 49

״הפחד הקיש בדלת. האמונה פתחה. איש לא היה שם״. אינני יודע למי צריך לייחס ציטוט זה, אבל הוא מורה בבהירות רבה שהפחד הוא אשליה. אני עצמי יוצר אותה. חוויתי פחד בשלב מוקדם בחיי ובטעות חשבתי שעצם נוכחותו הופכת אותי לפחדן. לא ידעתי שאחת ההגדרות של אומץ היא "הנכונות לעשות את הדבר הנכון על אף הפחד". אם כך, אומץ אינו בהכרח היעדר פחד. בתקופות שבהן לא היתה אהבה בחיי, הפחד היה גם היה. לפחד מאלוהים משמע לפחד מהאושר. במבט לאחור אני מבין שבזמנים שבהם פחדתי ממנו יותר מכול נעדרה השמחה מחיי. כשלמדתי לא לפחד מאלוהים, למדתי גם לחווֹת שמחה.