25.01

אנו זקוקים זה לזה

...ב-.A.A נֶאֱמָר לכל שתיין רציני: "אתה חבר ב-.A.A אם אתה אומר זאת... איש אינו יכול להרחיקך".
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ' 139

במשך שנים, כשהייתי מהרהר במסורת השלישית ("הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק לשתות"), היה נדמה לי שהיא בעלת ערך רק לחברים חדשים. זו היתה הערובה שלהם לכך שאיש לא יוכל למנוע מהם את החברוּת. היום אני חש אסירות תודה מתמשכת על ההתפתחות הרוחנית שמסורת זו העניקה לי. איני מחפש אחר אנשים שניכר שהם שונים ממני. המסורת השלישית, המתמקדת בדמיון שלי לאחרים, הובילה אותי להכיר ולעזור לכל אלכוהוליסט שהוא, בדיוק כפי שהם עזרו לי. שרלוט, האתאיסטית, הראתה לי אמות מידה גבוהות יותר של כבוד ושל מוסר; קליי, בן גזע אחר, לימד אותי אורך רוח; וינסלו, שהוא גאה, לימד אותי דרך דוגמה אישית מהי חמלה אמיתית. מייגן הצעירה אומרת שלראות אותי בפגישות, מפוכח מזה שלושים שנה, מביא אותה להתמיד ולשוב. המסורת השלישית הבטיחה שנשיג את מה שאנו זקוקים לו – זה את זה.