ספרות של החלמה לרכישה

חמשת המהדורות יצאו לאור בין השנים 1939-2001

אלכהוליסטים אנונימיים
הספר הגדול

ספר היסוד של אחוות A.A.
ספר זה מספר כיצד החלימו מאות אלפי גברים ונשים מאלכוהוליזם.
 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com

לקריאה ועיון בספר הגודל

הספר נכתב על ידי ביל וילסון בשנת 1953


שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות

בספר מתוארים ומוסברים שנים עשר צעדי A.A, כתוכנית להחלמה ברמה האישית,
ושתים עשרה המסורות המתוות את קווי היסוד להתנהלות הקבוצה.

 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com

ספר מחשבות של חברי A.A למען חברי A.A
יצא לאור בשנת 1990


הרהורים יומיים

בספר מוקדש קטע מהספרות לכל יום בשנה,
ולכל אחד מהם נלווה קטע שנכתב בידי אחד מחברי הקבוצה בהשראתו, המביא זווית או חוויה אישית הנוגעת לאותו קטע.

 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com

יצא לאור בארצות הברית בשנת 1967הגענו לאמונה

החוויה הרוחנית של .A.A, כפי שחווּ אותה חברים באחווה.
סיפורים אישיים של חברים, המתארים היכן היו וכיצד מצאו את אלוהים, כפי שהם מבינים אותו.

 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com

הספר נכתב על ידי ביל וילסון בשנת 1967כפי שביל רואה זאת

הספר מביא מאות מובאות מתוך ספרות "אלכוהוליסטים אנונימיים", הנוגעות כמעט לכל היבט בדרך החיים של האלכוהוליסט המחלים.

 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com

יצא לאור בארצות הברית בשנת 1975לחיות בפיכחון

מגוון דרכים שבהן הלכו חברים באחווה, כדי לשמור על מפוכחות בריאה ומאושרת בימי ראשית הפסקת השתייה ובהמשך הדרך.

 לרכישת הספרים   0534626915

aabookshebrew@gmail.com