אלכוהוליסטים אנונימיים

היא התחברוּת של גברים ושל נשים החולקים זה עם
זה את ניסיונם, את כוחם ואת תקוותם כדי לפתור את בעייתם המשותפת ולעזור לאחרים להחלים
מאלכוהוליזם.

היא אינה מעורבת בפוליטיקה, בדת או בחברה, אינה קשורה בשום ארגון או מוסד, אינה מעורבת במחלוקות כלשהן ואינה תומכת בשום עניין או מתנגדת לו. מטרתנו העיקרית היא להישאר מפוכחים ולעזור לאלכוהוליסטים אחרים להשיג את פיכחונם.

הדרישה היחידה לחברות ב-A.A.

היא הרצון להפסיק לשתות.

אין ב-A.A. לא תשלומים ולא דמי חבר, אנחנו נושאים את עצמנו בעזרת תרומותינו.