ספרות א.א שניתן לרכוש

חיבור: חברי א.א, ארצות הברית, 1990
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

הרהורים יומיים

5/5

ספר מחשבות של חברי A.A למען חברי A.A. בספר קטע רוחני לכל יום ויום.
סה"כ 365 קטעי הרהורים.

חיבור: ביל וילסון, 1953
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

שנים עשר הצעדים ושתים עשרה מסורות

5/5

בספר הסבר ופירוט על שנים הצעדים כתוכנית להחלמה ברמה האישית
ושתים עשרה המסורות להתנהלות הקבוצה.

חיבור: חברי א.א, ארצות הברית, 1939-2001
תרגום והרחבה: חברי א.א מכל הארץ 1980-2016

אלכוהוליסטים אנונימיים
הספר הגדול

5/5

ספר זה מספר כיצד החלימו מאות אלפי גברים ונשים מאלכוהוליזם. מהדורה ראשונה נכתבה בארצות הברית ב- 1939, מהדורה שנייה שלישית ורביעית בשנים: 1955, 1976, 2001

חיבור: חברי א.א, ארצות הברית, 1939-2001
תרגום והרחבה: חברי א.א מכל הארץ 1980-2016

אלכוהוליסטים אנונימיים
הספר הגדול

5/5

ספר זה מספר כיצד החלימו מאות אלפי גברים ונשים מאלכוהוליזם. מהדורה ראשונה נכתבה בארצות הברית ב- 1939, מהדורה שנייה שלישית ורביעית בשנים: 1955, 1976, 2001

חיבור: ביל וילסון, 1953
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

שנים עשר הצעדים ושתים עשרה מסורות

5/5

בספר הסבר ופירוט על שנים הצעדים כתוכנית להחלמה ברמה האישית
ושתים עשרה המסורות להתנהלות הקבוצה.

חיבור: חברי א.א, ארצות הברית, 1990
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

הרהורים יומיים

5/5

ספר מחשבות של חברי A.A למען חברי A.A. בספר קטע רוחני לכל יום ויום.
סה"כ 365 קטעי הרהורים.

חיבור: חברי א.א בארצות הברית, 1967
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

הגענו לאמונה

5/5

הספר נכתב בארצות הברית וכשמו כן הוא. הספר מציג מגוון רחב של אמונות המשתמעות  מ-"אלוהים כפי שאנו מבינים אותו".

חיבור: ביל וילסון, 1967
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

כפי שביל רואה זאת

5/5

ספר זה מביא מאות מובאות מתוך הספרות של אלכוהוליסטים אנונימיים הנוגעות כמעט לכל היבט בדרך החיים של אלכוהוליסטים.

חיבור: חברי א.א בארצות הברית, 1975
תרגום: חברי א.א מכל הארץ

לחיות בפיכחון

5/5

בספר מתוארים שיטות איך לשמור על מפוכחות בימים הראשונים של הפסקת השתייה ובהמשך הדרך.

חיבור: חברי א.א בארץ, 2014
ספרות ישראלית מקורית

חוברת עזר לעבודת הצעדים

5/5

החוברת הינה ספרות ישראלית מקורית ובה פירוט לחונך וחניך בעבודת 12 הצעדים. החוברת היא תוספת לספרים של A.A.