072-393-2500 contact@aa-israel.org

22.07

"הטוב והרע"

״אלי, אני נכון כעת שתיקח את כולי, על הטוב ועל הרע שבי״
אלכוהוליסטים אנונימיים, עמ׳ 76

מקורה של שמחת החיים הוא בנתינה. מששוחררתי מפגמיי, כדי שאוכל לשרת בחופשיות רבה יותר, יכולה הענווה לגדול בתוכי. אני יכול למסור את חסרונותיי לאלוהים אוהב, כדי שיסיר אותם ממני. תמצית הצעד השביעי היא ענווה, ואין דרך טובה יותר לחיפוש אחר ענווה מאשר נתינת כל כולי - על הטוב והרע שבי - לאלוהים, כך שיוכל להסיר ממני את הרע ולהשיב לי את הטוב.