26.10

סמכות מוחלטת אחת

"למטרת הקבוצה יש רק סמכות מוחלטת אחת – אל אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה."
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ' 132

כשאני נבחר לשאת באחריות קטנה כלשהיא למען חבריי, אני מבקש מאלוהים שיעניק לי את הסבלנות, הפתיחות והנכונות להקשיב לאלה שאותם אנחה. עליי להזכיר לעצמי שאני משרתם הנאמן של אחרים, לא "מושל", "מורה" או "מדריך". אלוהים מכוון את מילותיי ואת פעולותיי ובאחריותי לשים לב להצעותיו. האמון הוא מילת המפתח. אני נותן אמון באחרים שמובילים. באחוות .A.A אני מפקיד בידי אלוהים את הסמכות המוחלטת "לנהל את ההצגה״.