15.08

לא פגענו באיש?

אבל אחדים מאִתנו מעדו במכשול אחר לגמרי. דבקנו בטענה שלא פגענו באיש בעת שתייתנו, אלא רק בעצמנו.
אלכוהוליסטים אנונימיים, עמ׳ 79

צעד זה נראה כה פשוט. זיהיתי כמה אנשים שפגעתי בהם, אבל כבר לא ניתן ליצור אִתם קשר. בכל זאת חשתי אי-נוחות לגבי הצעד ונמנעתי משיחות שעסקו בו. עם הזמן למדתי לחקור את אותם צעדים ותחומים בחיי שגרמו לי חוסר נוחות. חיפושי העלה את הוריי, שנפגעו עמוקות מכך שהתנתקתי מהם; המעסיק שלי, שדאג בגלל היעדרויותיי, אובדן הזיכרון שלי ומצב רוחי הרע; וחבריי, שהתרחקתי מהם ללא כל הסבר. כאשר עמדתי על הנזק שגרמתי, קיבל הצעד השמיני משמעות חדשה. אני כבר לא חש שלא בנוח, אלא נקי וקל.