072-393-2500 contact@aa-israel.org

16.07

"מידה של ענווה"

בכל אחד מהמקרים היה הכאב מחיר הכניסה אל חיים חדשים. אך דמי כניסה אלה קנו יותר ממה שציפינו. הם הקנו לנו מידה של ענווה, שהתגלתה במהרה כתרופה לכאב.
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ׳ 75

היה מכאיב לוותר על הניסיון לשלוט בחיי, על אף שההצלחה חמקה ממני, ושכשהחיים נעשו קשים מדי שתיתי כדי לברוח. השלמה עם החיים כפי שהם תושג דרך הענווה שאני חוֹוה כשאני מוסר את רצוני ואת חיי להשגחת אלוהים, כפי שאני מבין אותו. כשחיי הם בהשגחת אלוהים, אני מפסיק להגיב בפחד, בחוסר ודאות ובזעם לאותם אירועים בחיי, שהייתי מעדיף שלא יקרו. הכאב הטמון במצבים כאלה יירפא בידי הידיעה שקיבלתי את הכוח הרוחני הדרוש כדי לשרוד.