072-393-2500 contact@aa-israel.org

18.08

להחלים

עמוק מאוד, מתחת לסף ההכרה, מתקיימים מאבקים רגשיים מזיקים, לעתים כמעט נשכחים.
שנים עשר צעדים ושתים עשרה מסורות, עמ׳ 79-80

רק באמצעות פעולה חיובית ביכולתי לסלק את שרידי האשמה והבושה שהביא האלכוהול. במהלך תקופות המזל הרע בעת ששתיתי נהגו חבריי לומר: ״מדוע אתה עושה זאת? אתה רק פוגע בעצמך״. לא הבנתי עד כמה הם צודקים. אף שפגעתי באחרים, גרם חלק מהתנהגותי לפצעים אנושים בנשמתי שלי. הצעד השמיני מספק לי דרך לסלוח לעצמי. אני מקל על הנזק החבוי כשאני עורך רשימה של אלה שבהם פגעתי. כשאני מכפר על מעשיי, אני משתחרר מנטל ובכך תורם להחלמתי.