22.11

רק שני חטאים

קיימים רק שני חטאים: האחד הוא למנוע מאדם אחר לצמוח, והאחר הוא לפגוע בצמיחתי שלי.
אלכוהוליסטים אנונימיים (מהדורה שלישית), עמ׳ 452

אושר הוא מצב חמקמק. באיזו מידה מעורבות ב"תפילותיי" למען אחרים תפילות ״חבויות״ למען טובתי האישית? באיזו תדירות מעמיד חיפושי אחר האושר מכשול בנתיב הצמיחה של אחר, או אף שלי עצמי? הניסיון לצמוח באמצעות ענווה והשלמה מביא אתו דברים שלכאורה אינם טובים, שלמים וחיוניים. אבל במבט לאחור אני רואה שבסופו של דבר תרמו כאב, מאבקים ועיכובים לשלווה, באמצעות צמיחה בתכנית. אני מבקש מכוחי העליון שיעזור לי היום לא לבלום את צמיחתו של אחר - או את צמיחתי שלי.